Галерия - Кавала и Александруполис - Март 2016

Кавала - изглед от стаята на хотел Луси
Кавала
Кавала
Александруполис - хотел Грекотел Астир и Егнатия
Александруполис - хотел Грекотел Астир и Егнатия - изглед от стаята
Александруполис
Александруполис
Александруполис - хотел Траки Палас
Александруполис - хотел Траки Палас
Александруполис - хотел Александър Бийч
Александруполис
Александруполис - хотел Грекотел Астир и Егнатия
Александруполис - хотел Грекотел Астир и Егнатия
Александруполис - хотел Грекотел Астир и Егнатия
Александруполис - хотел Грекотел Астир и Егнатия - изглед от стаята
Александруполис - хотел Грекотел Астир и Егнатия
Александруполис - хотел Грекотел Астир и Егнатия
Кавала
Кавала
Кавала
Кавала - плажа на хотел Луси
Кавала
Кавала
Кавала
Кавала
Кавала - изглед от стаята на хотел Луси
Кавала
Кавала
Кавала
Кавала
Александруполис - хотел Грекотел Астир и Егнатия
Александруполис - хотел Грекотел Астир и Егнатия
Кавала - хотел Луси стая
Александруполис - хотел Александър Бийч
Александруполис - хотел Александър Бийч
Александруполис - хотел Грекотел Астир и Егнатия
Александруполис - хотел Александър Бийч
Александруполис - хотел Траки Палас
Александруполис - хотел Траки Палас
Александруполис - хотел Грекотел Астир и Егнатия
Александруполис - хотел Грекотел Астир и Егнатия
Александруполис - хотел Грекотел Астир и Егнатия
Кавала
Александруполис - хотел Грекотел Астир и Егнатия
Александруполис - хотел Грекотел Астир и Егнатия - изглед от стаята